รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดคีรีเจริญผล

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2563
รายการอาหาร
1.ผัดกะเพรา
2.ต้มจืด
3.หมูผัดหอมใหญ่

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดต
2.วิตามิน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.โปรตีน
ประมวลภาพ

หน้าแรก