รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดคีรีเจริญผล

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2563
รายการอาหาร
1.ผัดผัก
2.ฮอทดอกทอด
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดต
2.วิตามิน
3.เกลือแร่
4.ไขมัน
5.โปรตีน
ประมวลภาพ

หน้าแรก