รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดทับกระดาน

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2563
รายการอาหาร
1.ต้มข่าไก่
2.ไส้กรอกทอด
3.ฝรั่ง

สารอาหาร
1.ครบ 5 หมู่
2.
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก