รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดดอนมะนาว

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวต้มเครื่อง
2.
3.

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.ไขมัน
3.แคลเซียม
ประมวลภาพ

หน้าแรก