รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดกลางบ้านดอน

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2563
รายการอาหาร 1.ก๋วยจั๊บใส่เลือด สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.ไขมัน 4.วิตามินและเกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก