รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดสองพี่น้อง

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-11-2563
รายการอาหาร
1.ก๊วยเตี๋ยวหมู
2.สาคูไส้หมู

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.ไขมัน
3.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก