รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดศรีสร้อยเพชร

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าว
2.กะเพราหมูสับ
3.ต้มหัวผักกาดไก่สับ
4.องุ่น

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.โปรตีน
4.ไขมัน
5.เกลือแร่

ประมวลภาพ

หน้าแรก