รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดศรีสร้อยเพชร

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-12-2563
รายการอาหาร 1.ข้าว 2.ต้มจับฉ่ายกระดูกหมู หนังหมู 3.ทอดมัน 4.บัวลอยเผือก สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.ไขมัน 4.วิตามิน 5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก