รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดหัวโพธิ์

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ต้มข่าไก่
3.นมพาสเจอร์ไรส์

สารอาหาร
1.พลังงาน 415.9
2.โปรตีน 16.0
3.ไขมัน 20.7
4.แคลเซียม 228.1
5.เหล็ก 2.9
6.วิตามินA 75.9
7.วิตามินB1 0.1
8.วิตามินB2 0.7
9.วิตามินC 4.5
10.ใยอาหาร 2.4
11.โซเดียม 581.0
12.น้ำตาล 8.8
ประมวลภาพ

หน้าแรก