รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดไผ่โรงวัว

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงจืดฟัก
3.น้ำส้ม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมันเกลือแร่วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก