รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดไผ่โรงวัว

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวผัด
2.ข้าวโพดต้ม
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมันวิตามินเกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก