รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านดอนพุทรา

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไข่พะโล้
3.ผัดผักบุ้ง
4.ส้ม

สารอาหาร
1.พลังงาน
2.โปรตีน
3.แคลเซียม
4.เหล็ก
5.ใยอาหาร
6.วิตามิน
7.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก