รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดย่านซื่อ

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-11-2563
รายการอาหาร
1. แตงกวาผัดไข่
2. ไก่กระเทียม
3. ขนมสอดไส้

สารอาหาร
1. โปรตีน
2. คาร์โบไฮเดรต
3. วิตามิน
4. เกลือแร่
5. ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก