รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองโพธิ์

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-11-2563
รายการอาหาร
1.ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ
2.ลอดช่อง
3.นมจืด

สารอาหาร
1.พลังงาน 636.2
2.โปรตีน 24.0
3.ไขมัน 22.8
4.แคลเซียม 282.5
5.เหล็ก 8.1
6.วิตามิน A 284.2
7.วิตามิน B1 0.6
8.วิตามิน B2 0.5
9.วิตามิน C 14.5
10.ใยอาหาร 2.3
11.โซเดียม 1004.1
12.น้ำตาล 30.3

ประมวลภาพ

หน้าแรก