รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองโพธิ์

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดกะเพราไก่
3.ฝรั่ง
4.นมจืด

สารอาหาร
1.พลังงาน 554.7
2.โปรตีน 21.0
3.ไขมัน 19.3
4.แคลเซียม 243.1
5.เหล็ก 3.9
6.วิตามิน A 281.7
7.วิตามิน B1 0.2
8.วิตามิน B2 0.8
9.วิตามิน C 202.7
10.ใยอาหาร 6.7
11.โซเดียม 709.0
12.น้ำตาล 20.0

ประมวลภาพ

หน้าแรก