รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองโพธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวหมูแดง
2.ฝรั่ง
3.นมจืด

สารอาหาร
1.พลังงาน 546.1
2.โปรตีน 22.3
3.ไขมัน 14.7
4.แคลเซียม 242.1
5.เหล็ก 2.1
6.วิตามิน A 108.0
7.วิตามิน B1 0.8
8.วิตามิน B2 0.7
9.วิตามิน C 198.1
10.ใยอาหาร 6.0
11.โซเดียม 7994.0
12.น้ำตาล 24.0

ประมวลภาพ

หน้าแรก