รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองโพธิ์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-11-2563
รายการอาหาร 1.ข้าวสวย 2.แกงเทโพ 3.แตงโม 4.นมจืด สารอาหาร 1.พลังงาน 603.3 2.โปรตีน 23.5 3.ไขมัน 22.0 4.แคลเซียม 271.0 5.เหล็ก 3.5 6.วิตามิน A 160.9 7.วิตามิน B1 0.7 8.วิตามิน B2 0.7 9.วิตามิน C 35.4 10.ใยอาหาร 4.9 11.โซเดียม 830.4 12น้ำตาล 26.6
ประมวลภาพ

หน้าแรก