รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : พานิชชีวะอุปถัมภ์

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-12-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงเทโพหมู
3.ไก่กระเทียม
4.แตงโม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก