รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านโป่ง

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-12-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวผัด
2.ฝรั่ง
3.

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.ไขมัน
3.คาร์โบไฮเดรต
4.วิตามิน
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก