รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านโป่ง

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-12-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ลาบไก่
3.ฝรั่ง

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิิน
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก