รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านโป่ง

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-12-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ทอด
3.ฝรั่ง

สารอาหาร
1.ไขมัน
2.โปรตีน
3.คาร์โบเดรต
4.วิตามิน
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก