รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : พานิชชีวะอุปถัมภ์

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-12-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงเทโพหมู
3.ไส้กรอกทอด
4.เฉาก๊วยน้ำเชื่อม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก