รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : พานิชชีวะอุปถัมภ์

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-12-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงเขียวหวานไก่
3.ไก่กระเทียม
4.สาคูเปียกข้าวโพด

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก