อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดยางยี่แส

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (18)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (25)    กันยายน (39)    ตุลาคม (26)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (37)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดยางยี่แส
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดยางยี่แส
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดยางยี่แส
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดยางยี่แส
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดยางยี่แส
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดยางยี่แส
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดยางยี่แส
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดยางยี่แส
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดยางยี่แส
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดยางยี่แส
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-