อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองกระทู้

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (20)    มีนาคม (12)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (19)    กันยายน (40)    ตุลาคม (23)    พฤศจิกายน (30)    ธันวาคม (30)    
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

บ้านหนองกระทู้
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันหยุดปีใหม่ 30 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563 3
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ตุลาคม 2563 2 ตุลาคม 2563 1