อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านสระบัวทอง

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (8)    กรกฎาคม (17)    สิงหาคม (21)    กันยายน (34)    ตุลาคม (27)    พฤศจิกายน (27)    ธันวาคม (32)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันมาฆบูชา หยุดชดเชยวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1