อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
กุมภาพันธ์ (17)    มีนาคม (23)    เมษายน (4)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (20)    กันยายน (18)    ตุลาคม (19)    พฤศจิกายน (10)    ธันวาคม (16)    
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564...

บ้านทุ่งดินดำ
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-