อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหัวทำนบ

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (10)    กุมภาพันธ์ (18)    มีนาคม (6)    กรกฎาคม (16)    สิงหาคม (19)    กันยายน (35)    ตุลาคม (23)    พฤศจิกายน (28)    ธันวาคม (23)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันแม่แห่งชาติ หยุดเรียน 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1