อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาดีสลัก

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (20)    กันยายน (31)    ตุลาคม (30)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (38)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดเขาดีสลัก
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 ปิดตามมติกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนตามมติกระทรวงศึกษาธิการ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 4 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 20