อาหารกลางวันของโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (18)    กุมภาพันธ์ (17)    มีนาคม (8)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (18)    กันยายน (28)    ตุลาคม (21)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (28)    
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 เข้าค่ายลูกเสือรร.อาทรฯ2 20 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 2
2 ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้แไวรัสโคโรน่า ปิดเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 19ตามมาตรการจังหวัดสุพรรณบุรี 23 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563 1
3 ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้แไวรัสโคโรน่า ปิดเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 19ตามมาตรการจังหวัดสุพรรณบุรี 23 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563 1