อาหารกลางวันของโรงเรียนพลับพลาไชย

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (22)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (6)    กรกฎาคม (20)    สิงหาคม (4)    กันยายน (20)    ตุลาคม (5)    พฤศจิกายน (20)    ธันวาคม (18)    
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

พลับพลาไชย
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

พลับพลาไชย
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

พลับพลาไชย
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

พลับพลาไชย
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

พลับพลาไชย
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

พลับพลาไชย
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

พลับพลาไชย
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

พลับพลาไชย
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

พลับพลาไชย
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563...

พลับพลาไชย
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

พลับพลาไชย
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

พลับพลาไชย
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

พลับพลาไชย
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

พลับพลาไชย
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

พลับพลาไชย
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563...

พลับพลาไชย
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...

พลับพลาไชย
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563...

พลับพลาไชย
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-