อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (31)    กันยายน (40)    ตุลาคม (32)    พฤศจิกายน (32)    ธันวาคม (34)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 คณะครูโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสไปอบรมการบูรณาการศาสตร์พระราชากับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC คณะครูโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสไปอบรมการบูรณาการศาสตร์พระราชากับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC วันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 16 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562 2
2 วันพ่อแห่งชาติ หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562 1
3 วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
4 วันคร หยุดเรียน วันครูเนื่องจากครูไปร่วมงานวันครูที่เขต 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
5 วันหยุดปีใหม่ วันหยุดราชการเนื่องในวันปีใหม่ 30 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563 3
6 วันมาฆบูชา วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
7 ศึกษาดูงาน โรงเรียนหยุดเนื่องจากคณะครูไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตรฯ 14 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 1
8 วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา หยุดชดเชยตามประกาศของรัฐบาล 6 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 2
9 วันหยุดพิเศษ 27 กรกฎาคม 2563 วันหยุดพิเศษชดเชยวันสงกรานต์ 27 กรกฎาคม 2563 27 กรกฎาคม 2563 1
10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 2563 28 กรกฎาคม 2563 1
11 วันแม่แห่งชาติ วันหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
12 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 4 กันยายน 2563 1
13 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 7 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 1
14 โรงเรียนหยุด คณะครูโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสไปประชุมสามัญประจำปีของกลุ่มถ้ำเสือ 28 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563 1
15 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันหยุด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
16 วันปิยมหาราช วันหยุด 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1
17 ปิดภาคเรียน ที่1/2563 14 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 17
18 วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2563 10 ธันวาคม 2563 1
19 วันหยุดชดเชย วันหยุดชดเชยของวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม คือ วันพ่อแห่งชาติ จากเดิมหยุดในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม เปลี่ยนเป็นหยุดวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 1