อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านดอนพุทรา

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (16)    มีนาคม (5)    กรกฎาคม (16)    สิงหาคม (20)    กันยายน (39)    ตุลาคม (35)    พฤศจิกายน (38)    ธันวาคม (33)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนพุทรา
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันครู 16 มกราคม 2563 25 มกราคม 2563 1
2 วันอาสาฬหบูชา หยุดเรียนชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 2
3 วันหยุดพิเศษ วันหยุดพิเศษชดเชยสงกรานต์ 27 กรกฎาคม 2563 27 กรกฎาคม 2563 1
4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2563 28 กรกฎาคม 2563 1
5 วันเฉลิมพระชนมพรรษา หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 8 ธันวาคม 2563 8 ธันวาคม 2563 1