อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดบ่อคู่

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (20)    กันยายน (38)    ตุลาคม (28)    พฤศจิกายน (32)    ธันวาคม (38)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ่อคู่
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ่อคู่
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ่อคู่
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ่อคู่
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ่อคู่
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ่อคู่
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ่อคู่
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ่อคู่
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ่อคู่
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ่อคู่
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 ประชุมกลุ่ม 9 มีนาคม 2563 9 มีนาคม 2563 1
2 วันสาทจีน 9 กุมภาพันธ์ 2563 9 กุมภาพันธ์ 2563 1