อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านสะพังกร่าง

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (20)    กันยายน (40)    ตุลาคม (26)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (30)    
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

บ้านสะพังกร่าง
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 ทัศนศึกษา พานักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ค่ายสุรสีห์ 20 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 1
2 เข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 เข้าค่ายลูกเสือ 27 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 1
3 วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านสะพังกร่างจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 1
4 ไม่มีนักเรียนมาเรียนเนื่องในวันตรุษจีน นักเรียนไม่มาเรียน 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 1
5 วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 2563 1