อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (5)    กรกฎาคม (22)    สิงหาคม (28)    กันยายน (36)    ตุลาคม (19)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (33)    
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563...

วัดใหม่ปทุมสูตร
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-