อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (12)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (46)    กันยายน (46)    ตุลาคม (34)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (39)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองยายทรัพย์
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-    -9-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษ ครอบครัวคุณอำนวย ชาวทะเล ทำบุญให้บรรบุรุษและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ทุกคน 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 1