อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองแหน

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (17)    กุมภาพันธ์ (18)    มีนาคม (8)    กรกฎาคม (22)    สิงหาคม (20)    กันยายน (33)    ตุลาคม (25)    พฤศจิกายน (29)    ธันวาคม (37)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองแหน
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองแหน
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองแหน
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองแหน
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองแหน
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองแหน
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองแหน
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองแหน
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองแหน
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

บ้านหนองแหน
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-