อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดโคกสำโรง

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (12)    กรกฎาคม (20)    สิงหาคม (24)    กันยายน (27)    ตุลาคม (20)    พฤศจิกายน (26)    ธันวาคม (30)    
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดโคกสำโรง
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดโคกสำโรง
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดโคกสำโรง
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดโคกสำโรง
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดโคกสำโรง
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดโคกสำโรง
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดโคกสำโรง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563...

วัดโคกสำโรง
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 มีผู้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน คริสตจักรเสรีภาพสุพรรณบุรี(อู่ทอง)มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน 6 ธันวาคม 2562 6 ธันวาคม 2562 1