อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (9)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (20)    กันยายน (39)    ตุลาคม (29)    พฤศจิกายน (30)    ธันวาคม (39)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา หยุดชดเชยตามประกาศของรัฐบาล 6 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 2