อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดปทุมสราวาส

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (18)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (26)    กันยายน (42)    ตุลาคม (29)    พฤศจิกายน (30)    ธันวาคม (38)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดปทุมสราวาส
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเลี้ยงผัดไทยนักเรียน และผู้ปกครองที่มาร่วมงานวันแม่ 11 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563 1
2 ประชุมใหญ่สามัญ โรงเรียนปิด คุณครูไปประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มพระยาจักรที่โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 1