อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดหนองตาสาม

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (7)    กรกฎาคม (3)    สิงหาคม (20)    กันยายน (38)    ตุลาคม (28)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (37)    
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองตาสาม
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองตาสาม
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองตาสาม
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองตาสาม
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองตาสาม
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองตาสาม
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองตาสาม
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองตาสาม
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองตาสาม
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองตาสาม
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 กิจกรรมงานวันเด็ก มีผู้ปกครองนักเรียนนำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนจำนวนมาก เนื่องในงานวันเด็ก 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 1
2 วันตรุษจีน นักเรียนขาดเรียนทั้งโรงเรียน โรงเรียนจึงงดการจัดอาหารกลางวัน 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 1
3 ปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียนที่2/62 13 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 1
4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
5 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 1
6 ปิดตามมติกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนตามมติกระทรวงศึกษาธิการ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 4 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 20