อาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (5)    กรกฎาคม (22)    สิงหาคม (24)    กันยายน (27)    ตุลาคม (33)    พฤศจิกายน (32)    ธันวาคม (32)    
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-