อาหารกลางวันของโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (7)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (23)    กันยายน (42)    ตุลาคม (33)    พฤศจิกายน (32)    ธันวาคม (31)    
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-