อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดท่าจัด

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (9)    กุมภาพันธ์ (20)    มีนาคม (9)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (20)    กันยายน (40)    ตุลาคม (32)    พฤศจิกายน (33)    ธันวาคม (31)    
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าจัด
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าจัด
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าจัด
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าจัด
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าจัด
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าจัด
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าจัด
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าจัด
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าจัด
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าจัด
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าจัด
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าจัด
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดท่าจัด
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

วัดท่าจัด
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 ปิดเรียนตามประกาศโรงเรียนที่ 1/2563 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและปิดเรียนปลายปี ปีการศึกษา 2562 13 มีนาคม 2563 17 พฤษภาคม 2563 0