อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (10)    กันยายน (5)    ตุลาคม (24)    พฤศจิกายน (32)    ธันวาคม (32)    
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-