อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดสำเภาทอง

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (14)    กุมภาพันธ์ (16)    มีนาคม (6)    กรกฎาคม (15)    สิงหาคม (20)    กันยายน (35)    ตุลาคม (23)    พฤศจิกายน (28)    ธันวาคม (27)    
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดสำเภาทอง
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดสำเภาทอง
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดสำเภาทอง
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดสำเภาทอง
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดสำเภาทอง
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดสำเภาทอง
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดสำเภาทอง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563...

วัดสำเภาทอง
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 งดอาหารกลางวัน เข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 2
2 งดอาหารกลางวัน กิจกรรมงานวันเด็ก 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 1
3 ปิดเรียน วันครู 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
4 งดอาหารกลางวัน ทัศนศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563 1
5 ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 21 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563 8