อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดหนองพันเทา

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (20)    มีนาคม (7)    กรกฎาคม (7)    สิงหาคม (18)    กันยายน (34)    ตุลาคม (20)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (17)    
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองพันเทา
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองพันเทา
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองพันเทา
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองพันเทา
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองพันเทา
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองพันเทา
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองพันเทา
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองพันเทา
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองพันเทา
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

วัดหนองพันเทา
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563...

วัดหนองพันเทา
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563...

วัดหนองพันเทา
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 ร่วมกิจกรรมวันครู. ณ.ที่สำนักงานเขต2 คณะครูทุกท่านของโรงเรียนวัดหนองพันเทาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู. ณ.ที่สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 ในวันที่. 16.ม.ค. 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1