อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านประทุนทอง

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (6)    กรกฎาคม (22)    สิงหาคม (24)    กันยายน (47)    ตุลาคม (31)    พฤศจิกายน (30)    ธันวาคม (33)    
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

บ้านประทุนทอง
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

บ้านประทุนทอง
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

บ้านประทุนทอง
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

บ้านประทุนทอง
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

บ้านประทุนทอง
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563...

บ้านประทุนทอง
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

บ้านประทุนทอง
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

บ้านประทุนทอง
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

บ้านประทุนทอง
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

บ้านประทุนทอง
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

บ้านประทุนทอง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

บ้านประทุนทอง
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 หยุดเรียนวันครู หยุดเรียนวันครู ไปร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
2 ชดเชยวันมาฆบูชา หยุดชดเชยวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
3 ทำบุญ ตักบาตร วันอาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม 2563 5 กรกฎาคม 2563 1
4 ทำบุญ ตักบาตร วันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2563 6 กรกฎาคม 2563 1
5 วันหยุดชดเชย หยุดชดเชย 7 กรกฎาคม 2563 7 กันยายน 2563 1
6 วันหยุดชดเชย หยุดชดเชย 27 กรกฎาคม 2563 27 กรกฎาคม 2563 1
7 วันเฉลิมฯ ร.10 หยุด 28 กรกฎาคม 2563 28 กรกฎาคม 2563 1
8 หยุดวันเฉลิมฯวันแม่ หยุดวันแม่ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
9 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 4
10 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
11 วันปิยมหาราช หยุดวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1
12 วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 หยุดวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 5 ธันวาคม 2563 5 ธันวาคม 2563 1
13 หยุดชดเชย หยุดชดเชย 7 ธันวาคม 2563 7 ธันวาคม 2563 1
14 วันรัฐธรรมนูญ หยุดวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2563 10 ธันวาคม 2563 1
15 วันสิ้นปี หยุดวันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2563 1
16 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 จิตาสา ทำบุญ ตักบาตร 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
17 วันปิยมหาราช บำเพ็ญประโยชน์ 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1