อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านดอนตำลึง

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (22)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (8)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (21)    กันยายน (27)    ตุลาคม (31)    พฤศจิกายน (36)    ธันวาคม (30)    
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563...

บ้านดอนตำลึง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านดอนตำลึง
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันหยุดราชการ วันหยุดเรียนตามประกาศของรัฐบาล 30 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563 3
2 ศึกษาดูงาน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนตำลึง ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน 20 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 1
3 วันพ่อแห่งชาติ หยุดวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562 1
4 วันรัฐธรรมนูญ หยุดวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
5 วันครูแห่งชาติ คณะครูทุกท่านของโรงเรียนบ้านดอนตำลึงเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 ในวันที่ 16 ม.ค. 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
6 วันมาฆบูชา หยุดเรียนตามประกาศของรัฐบาล 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
7 วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา หยุดชดเชยตามประกาศของรัฐบาล 6 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 2
8 วันตามมติรัฐบาล หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ 27 กรกฎาคม 2563 28 กรกฎาคม 2563 2
9 วันแม่แห่งชาติ วันหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
10 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 4 กันยายน 2563 1
11 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ 7 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 1
12 ประชุมใหญ่สามัญ โรงเรียนปิดการเรียนการสอน คุณครูไปประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มบ่อสุพรรณ - หนองบ่อ ที่โรงเรียนวัดทับกระดาน 9 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563 1
13 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
14 หยุดเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 19 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 7
15 วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดตามมติ ครม วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดตามมติ ครม 10 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 2